กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยสายใยน้องพี่

15 สิงหาคม 2565 กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยสายใยน้องพี่ โรงเรียนสารภีพิทยาคมได้รับเกียรติจาก คุณวีรวรรณ สันเดช เป็นวิทยากรเพื่อพูดสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนโรงเรียนสารภีพิทยาคม พร้อมกับ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียณ ณ บริเวณโดมของโรงเรียน
...คลิกเพื่อแสดงภาพเพิ่มเติม...

20220815033643.jpg - กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยสายใยน้องพี่ | https://sarapee.devcm.info 20220815033644.jpg - กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยสายใยน้องพี่ | https://sarapee.devcm.info 20220815033645(1).jpg - กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยสายใยน้องพี่ | https://sarapee.devcm.info 20220815033645.jpg - กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยสายใยน้องพี่ | https://sarapee.devcm.info