ขอแสดงความยินดี

รับรางวัลชมเชย การประกวดวงดนตรี สานฝันเยาวชนไทย ปลอดภัยโควิดจากใจอาทปีที่ 16

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) โรงเรียนสารภีพิทยาคม
ได้นำนักเรียนวงดนตรี สารภีแบนด์ 2 วง เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดวงดนตรี สานฝันเยาวชนไทย ปลอดภัยโควิดจากใจอาทปีที่ 16 ณ ลานกิจกรรม แจ่มฟ้าสตรีท ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ได้รับรางวัลชมเชยทั้ง 2 วงได้แก่


วง Signal band
1.นางสาวอภิสรา ส่งเสริม ชั้น ม.5/2
2.นางสาวนองอู ลุงสาม ชั้น ม.5/2
3.นายธีรภัทร์ จี้มูล ชั้น ม.5/5
4นายพีรดล วรรณประเสริฐ ชั้น ม.5/5
5.นายวรชัย สุขสบายดี ชั้น ม.5/5
6.นางสาวปิยฉัตร นาอินตา ชั้น ม.3/5

วง Lolipop
1.เด็กชายชยางกูร หน่อเรือง ชั้น ม.2/4
2.เด็กชายฎนัยทร ใสแก้ว ขั้น ม.2/2
3.นายณัฐพล โพธิ์สวัสดิ์ ชั้น ม.4/6
4.นางสาววณัฐสนันท์ คำใจ ชั้น ม.5/2
5.นายภูชิต วรรณประเสริฐ ชั้น ม.5/5
6.นายมนัส เลิศศิริกมลวงศ์ ชั้น ม.5/5
7.นางสาวมยุรา นายดี ชั้น ม.6/3
8.นางสาวศศิชา อินปั๋น ชั้น ม.6/5

ครูผู้ควบคุมวง
1.นางสาวชรินรัตน์ พิบูลย์ ครูอัตราจ้าง
2.นายนันทิพัฒน์ เมืองงาม นักศึกษาผู้ประสบการณ์วิชาชีพครู
3.นายธรรมนูญ ปันทะยม นักศึกษาผู้ประสบการณ์วิชาชีพครู

...คลิกเพื่อแสดงภาพเพิ่มเติม...