โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอสารภี ปีที่ 25 ณ วัดหนองแฝก

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอสารภี ปีที่ 25 ณ วัดหนองแฝก
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนสารภีพิทยาคม นำโดยผู้แทนผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอสารภี ปีที่ 25 ประจำปีพุทธศักราช 2565 "ธรรมะสัญจร" ณ วัดหนองแฝก ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
...คลิกเพื่อแสดงภาพเพิ่มเติม...

20220813162625.jpg - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอสารภี ปีที่ 25 ณ วัดหนองแฝก | https://sarapee.devcm.info 20220813162626.jpg - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอสารภี ปีที่ 25 ณ วัดหนองแฝก | https://sarapee.devcm.info 20220813162627(1).jpg - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอสารภี ปีที่ 25 ณ วัดหนองแฝก | https://sarapee.devcm.info 20220813162627.jpg - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอสารภี ปีที่ 25 ณ วัดหนองแฝก | https://sarapee.devcm.info