ร่วมการประกวดวงดนตรี สานฝันเยาวชนไทย ปลอดภัยโควิดจากใจอาทปีที่ 16

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) โรงเรียนสารภีพิทยาคม
ได้นำนักเรียนวงดนตรี สารภีแบนด์ 2 วง เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดวงดนตรี สานฝันเยาวชนไทย ปลอดภัยโควิดจากใจอาทปีที่ 16  ณ ลานกิจกรรม แจ่มฟ้าสตรีท ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ได้รับรางวัลชมเชยทั้ง 2 วงได้แก่


วง Signal band
1.นางสาวอภิสรา    ส่งเสริม             ชั้น ม.5/2
2.นางสาวนองอู     ลุงสาม               ชั้น ม.5/2
3.นายธีรภัทร์        จี้มูล                  ชั้น ม.5/5
4นายพีรดล         วรรณประเสริฐ      ชั้น ม.5/5
5.นายวรชัย          สุขสบายดี           ชั้น ม.5/5
6.นางสาวปิยฉัตร    นาอินตา            ชั้น ม.3/5

วง Lolipop
1.เด็กชายชยางกูร     หน่อเรือง          ชั้น ม.2/4
2.เด็กชายฎนัยทร      ใสแก้ว             ขั้น ม.2/2
3.นายณัฐพล            โพธิ์สวัสดิ์         ชั้น ม.4/6
4.นางสาววณัฐสนันท์  คำใจ               ชั้น ม.5/2
5.นายภูชิต              วรรณประเสริฐ     ชั้น ม.5/5
6.นายมนัส              เลิศศิริกมลวงศ์     ชั้น ม.5/5
7.นางสาวมยุรา        นายดี                 ชั้น ม.6/3
8.นางสาวศศิชา        อินปั๋น                ชั้น ม.6/5

ครูผู้ควบคุมวง
1.นางสาวชรินรัตน์  พิบูลย์        ครูอัตราจ้าง
2.นายนันทิพัฒน์     เมืองงาม    นักศึกษาผู้ประสบการณ์วิชาชีพครู
3.นายธรรมนูญ       ปันทะยม    นักศึกษาผู้ประสบการณ์วิชาชีพครู

...คลิกเพื่อแสดงภาพเพิ่มเติม...

20220813161014.jpg - ร่วมการประกวดวงดนตรี สานฝันเยาวชนไทย ปลอดภัยโควิดจากใจอาทปีที่ 16 | https://sarapee.devcm.info 20220813161016(1).jpg - ร่วมการประกวดวงดนตรี สานฝันเยาวชนไทย ปลอดภัยโควิดจากใจอาทปีที่ 16 | https://sarapee.devcm.info 20220813161016(2).jpg - ร่วมการประกวดวงดนตรี สานฝันเยาวชนไทย ปลอดภัยโควิดจากใจอาทปีที่ 16 | https://sarapee.devcm.info 20220813161016.jpg - ร่วมการประกวดวงดนตรี สานฝันเยาวชนไทย ปลอดภัยโควิดจากใจอาทปีที่ 16 | https://sarapee.devcm.info