กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช  2565 ของอำเภอสารภี นำโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนนายวุฒิไกร  วรรณการ พร้อมกับ ผู้บริหาร ผู้แทนคณะครู  ซึ่งพิธีจัดขึ้น ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)
...คลิกเพื่อแสดงภาพเพิ่มเติม...

20220812105747.jpg - กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ | https://sarapee.devcm.info 20220812105757.jpg - กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ | https://sarapee.devcm.info 20220812105758.jpg - กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ | https://sarapee.devcm.info 20220812105759.jpg - กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ | https://sarapee.devcm.info