ทัศนศึกษา ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในกิจกรรมความถนัดทางอาชีพสังคมศาสตร์ ได้นำนักเรียนในกลุ่มเดินทางไปทัศนศึกษา ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา 
...คลิกเพื่อแสดงภาพเพิ่มเติม...

20220727181206.jpg - ทัศนศึกษา ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา  | https://sarapee.devcm.info 20220727181207.jpg - ทัศนศึกษา ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา  | https://sarapee.devcm.info 20220727181208(1).jpg - ทัศนศึกษา ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา  | https://sarapee.devcm.info 20220727181208.jpg - ทัศนศึกษา ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา  | https://sarapee.devcm.info