อบรมเชิงปฏิบัติการข่วงรักษ์วัฒนธรรมอำเภอสารภี ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสารภีพิทยาคมได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการข่วงรักษ์วัฒนธรรมอำเภอสารภี ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1 ให้กับนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนสารภีพิทยาคม โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสารภี นางศุภกานต์ สุประการ เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้ ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม นายวุฒิไกร  วรรณการ พร้อมคณะครู และวิทยากรปราชญ์ชุมชน ที่ได้มาให้ความรู้ใน ฐานการเรียนรู้ ทั้ง 7 ฐานการเรียนรู้ ณ หอประชุมศรีตรัง และ โดมโรงเรียน
...คลิกเพื่อแสดงภาพเพิ่มเติม...

20220727030148.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการข่วงรักษ์วัฒนธรรมอำเภอสารภี ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1 | https://sarapee.devcm.info 20220727030149.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการข่วงรักษ์วัฒนธรรมอำเภอสารภี ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1 | https://sarapee.devcm.info 20220727030150(1).jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการข่วงรักษ์วัฒนธรรมอำเภอสารภี ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1 | https://sarapee.devcm.info 20220727030150.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการข่วงรักษ์วัฒนธรรมอำเภอสารภี ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1 | https://sarapee.devcm.info