พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวุฒิไกร  วรรณการ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ โดมของโรงเรียนสารภีพิทยาคม
...คลิกเพื่อแสดงภาพเพิ่มเติม...

20220725170904.jpg - พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | https://sarapee.devcm.info 20220725170905.jpg - พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | https://sarapee.devcm.info 20220725170907.jpg - พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | https://sarapee.devcm.info 20220725170908.jpg - พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | https://sarapee.devcm.info