กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยสายใยน้องพี่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยสายใยน้องพี่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสารภีพิทยาคมได้รับเกียรติจาก คุณกนกวรรณ ไกลถิ่น เป็นวิทยากรเพื่อพูดสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนโรงเรียนสารภีพิทยาคม ให้การต้อนรับโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวุฒิไกร วรรณการ และคณะครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม
...คลิกเพื่อแสดงภาพเพิ่มเติม...

20220718104511.jpg - กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยสายใยน้องพี่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 | https://sarapee.devcm.info 20220718104512.jpg - กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยสายใยน้องพี่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 | https://sarapee.devcm.info 20220718104514.jpg - กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยสายใยน้องพี่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 | https://sarapee.devcm.info 20220718104515.jpg - กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยสายใยน้องพี่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 | https://sarapee.devcm.info