กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปี2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแห่ต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
...คลิกเพื่อแสดงภาพเพิ่มเติม...

20220714083437.jpg - กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปี2565 | https://sarapee.devcm.info 20220714083438.jpg - กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปี2565 | https://sarapee.devcm.info 20220714083439.jpg - กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปี2565 | https://sarapee.devcm.info