ขอแสดงความยินดี

ชนะเลิศ การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

ชนะเลิศ การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ