ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกาศผลการคัดเลือก สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสารภีพิทยาคมได้รับการประกาศผลการคัดเลือก สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 จากการที่ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 โดยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564
...คลิกเพื่อแสดงหน้าประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ...
ลิงก์ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน (หน้า 17)
...คลิกเพื่อแสดงประกาศ...