ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ปี2565

วันที่ 3 มีนาคม 2566 โรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 โดยมี นายวรทัศน์ บุญโคตร เป็นประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการรวม 15 คน โดยมี นายวุฒิไกร วรรณการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบแนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องประชุมยางเนิ้ง อาคารปาริชาต

...คลิกเพื่อแสดงรูปภาพเพิ่มเติม...