กิจกรรมสวดมนต์ ทำสมาธิ แผ่แมตตา วันมาฆบูชา

วันที่ 3 มีนาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสารภีพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายวุฒิไกร วรรณการ พร้อมคณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ทำสมาธิ แผ่แมตตา เนื่องในสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วัมมาฆบูชา" เพื่อทำจิตให้เป็นกุศล ทั้งเป็นการถวายเป็นพุทธบูชา ต่อไป

...คลิกเพื่อแสดงภาพเพิ่มเติม...