นักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-จีน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามโครงการเสริมหลักสูตร

วันที่ 1 มีนาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่2(ภาษาจีน) นำนักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-จีน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามโครงการเสริมหลักสูตรของแผนการเรียน ณ มูลนิธิโครงการหลวง จ.เชียงใหม่ และ ภัตตราคารตูลู่ เรียนรู้กระบวนการผลิตชา กาแฟ เรียนรู้วัฒนธรรมการรับประทานอาหารจีน การชงชา และรู้จักสถาปัตยกรรมจีน เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้จากการสัมผัสประสบการณ์จริง และเรียนรู้ด้วยตนเอง