การมอบตัวนักเรียน โครงการรับสมัครนักเรียนรอบทั่วไป

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสารภีพิทยาคมนำโดย รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายกฤษณ์พีรัช ชลยศปกรณ์ได้จัดให้มีการมอบตัวนักเรียน โครงการรับสมัครนักเรียนรอบทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ณ บริเวณโดมของโรงเรียน
... คลิกเพื่อแสดงรูปภาพเพิ่มเติม...