ข่าวประชาสัมพันธ์

สสส. ร่วมกับ เครือข่ายจัดการความปลอดภัยทางถนน และเครือข่ายรถโรงเรียน ชูความสำเร็จ การจัดระบบการบริหาร รถรับ-ส่งนักเรียนปลอดภัย

​สสส. ร่วมกับ เครือข่ายจัดการความปลอดภัยทางถนน และเครือข่ายรถโรงเรียน ชูความสำเร็จ การจัดระบบการบริหาร “รถรับ-ส่งนักเรียนปลอดภัย”  ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพียง 6 เดือน สานพลังจัดตั้งเครือข่ายชมรมรถรับส่งนักเรียนฯ  แกนนำหลักขับเคลื่อนระบบรถโรงเรียนให้ปลอดภัย และเป็นธรรม ทั้งนี้โรงเรียนได้ชูนโยบายความปลอดภัยของนักเรียนให้เป็นนโยบายหลักเพื่อให้ผู้ปกครองได้ไว้วางใจในด้านความปลอดภัยของบุตรหลาน อาทิ การมีใบอนุญาตรถรับส่งเฉพาะทาง การตรวจสอบสภาพของรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ รวมถึงสุขภาพของผู้ขับขี่