ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะในงานศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ

ตัวแทนนักเรียนที่จะเดินทางเพื่อไปเข้าร่วมแข่งขันทักษะในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดน่าน
...คลิกเพื่อแสดงภาพเพิ่มเติม...