ขอแสดงความยินดี

ผลการแข่งขันรายการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

นักเรียนโรงเรียนสารภีพิทยาคมได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนืองครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
รายการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 ผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทอง อับดับที่ 4

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้
1. เด็กชายธนภัทร    แสงประสิทธิ์
2. เด็กชายทรงเกียรติ    ฟองคำ
3. เด็กชายปิติวัฒน์    ไชยวงค์
รายชื่อผู้ฝึกสอน
1. นายชัยวุฒิ    ไฝคำ
2. นายอนุวัฒน์    เต็มใจกูล

...คลิกเพื่อแสดงภาพเพิ่มเติม...