จุลสารของโรงเรียน

วันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยสมาคมครูอำเภอสารภี ร่วมกับข้าราชการบำนาญอำเภอสารภี