ขอแสดงความยินดี

รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดี และเชิดชูเกียรติ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน 
ที่ได้รับรางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
เนื่องในงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
ณ หอประชุมรำเพยล้านนา โรงเรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดเชียงใหม่
...คลิกแสดงภาพเพิ่มเติม...

20230116145447.jpg - รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น | https://sarapee.devcm.info 20230116145544.jpg - รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น | https://sarapee.devcm.info 20230116145601.jpg - รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น | https://sarapee.devcm.info 20230116145602.jpg - รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น | https://sarapee.devcm.info 20230116145603.jpg - รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น | https://sarapee.devcm.info 20230116145605.jpg - รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น | https://sarapee.devcm.info 20230116145606.jpg - รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น | https://sarapee.devcm.info 20230116145607.jpg - รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น | https://sarapee.devcm.info 20230116145609.jpg - รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น | https://sarapee.devcm.info 20230116145610.jpg - รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น | https://sarapee.devcm.info 20230116145611.jpg - รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น | https://sarapee.devcm.info