ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. มผ.

วันที่ 15 มกราคม 2565 กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. มผ. เพื่อแก้ไขผลการเรียนทุกภาคเรียน (ปีการศึกษา 2563 - 2565) ครั้งที่ 2 ของนักเรียนทุกระดับชั้น (ม.1 - ม.6) ณ ห้องประชุมศรีตรัง โรงเรียนสารภีพิทยาคม
...คลิกเพื่อแสดงภาพเพิ่มเติม...