ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กับเทศบาลต่าง ๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่าง ๆ ของโรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ลานกิจกรรมของเทศบาลต่าง ๆ ในอำเภอสารภี โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน
...คลิกเพื่อแสดงภาพเพิ่มเติม...