ปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2565

วันที่ 6 มกราคม 2566 
โรงเรียนสารภีพิทยาคมได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศครูใหม่ โดยมี นายวุฒิไกร วรรณการ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวเปิดกิจกรรมการปฐมนิเทศครูใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิยากรบรรยายพิเศษ โดย ผอ.วรทัศน์ บุญโคตร หัวข้อคุณลักษณะของครูดีในศตวรรษที่ 21 ครูเย็นตา อมตวาณิชกุล หัวข้อ การครองตนของครูสารภีพิทยาคม และ ครูธนพล  พัฒนผล  หัวข้อ การดูแลพฤติกรรม นักเรียน ซึ่งมีครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 ท่าน  ณ โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่

...คลิกเพื่อแสดงภาพเพิ่มเติม...