ขอแสดงความยินดี

รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น รางวัลครูที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ดีเด่น รางวัลนักเรียนออมทรัพย์ดีเด่น

โรงเรียนสารภีพิทยาคมคมได้รับ รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น รางวัลครูที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ดีเด่น รางวัลนักเรียนออมทรัพย์ดีเด่น จากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2565 ดังนี้

รางวัลครูที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ดีเด่น ได้แก่
 - นางจรวยพร  ศรีฝั้น
รางวัลนักเรียนออมทรัพย์ดีเด่น ได้แก่
 - นายณฐพร  คำใจ
รางวัลนักเรียนออมทรัพย์ดี ได้แก่
 - น.ส.ศุภภักษร  ทรงคำ
 - น.ส.อภิญญา  สุขเมือง

20221231052921(1).jpg - รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น รางวัลครูที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ดีเด่น รางวัลนักเรียนออมทรัพย์ดีเด่น | https://sarapee.devcm.info 20221231052921(2).jpg - รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น รางวัลครูที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ดีเด่น รางวัลนักเรียนออมทรัพย์ดีเด่น | https://sarapee.devcm.info 20221231052921.jpg - รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น รางวัลครูที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ดีเด่น รางวัลนักเรียนออมทรัพย์ดีเด่น | https://sarapee.devcm.info 20230121123000.jpg - รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น รางวัลครูที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ดีเด่น รางวัลนักเรียนออมทรัพย์ดีเด่น | https://sarapee.devcm.info 20230121123001.jpg - รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น รางวัลครูที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ดีเด่น รางวัลนักเรียนออมทรัพย์ดีเด่น | https://sarapee.devcm.info 20230121123002.jpg - รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น รางวัลครูที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ดีเด่น รางวัลนักเรียนออมทรัพย์ดีเด่น | https://sarapee.devcm.info 20230121123003(1).jpg - รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น รางวัลครูที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ดีเด่น รางวัลนักเรียนออมทรัพย์ดีเด่น | https://sarapee.devcm.info 20230121123003.jpg - รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น รางวัลครูที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ดีเด่น รางวัลนักเรียนออมทรัพย์ดีเด่น | https://sarapee.devcm.info