ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าและกิจกรรมปล่อยปลาการกุศล ของเครือข่ายครูและผู้บริหารอำเภอหางดง

นายวุฒิไกร  วรรณการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม พร้อมด้วยทีมฝ่ายบริหารโรงเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าและกิจกรรมปล่อยปลาการกุศล ของเครือข่ายครูและผู้บริหารอำเภอหางดง จ.เชียงใหม่  ณ ริมฝั่งแม่น้ำปิง หน้าโรงเรียนวัดวังศรี เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.65