ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัทเชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด ในการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี

โรงเรียนสารภีพิทยาคม ขอขอบพระคุณ บริษัทเชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด ในการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีในเขตชุมชนรอบโรงงานให้กับนักเรียนโรงเรียนสารภีพิทยาคม จำนวน 6 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23,000 บาท