ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
- สอบคัดเลือกวันที่ 3 มกราคม 2566
ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม