ขอแสดงความยินดี

รางวัลจากการประกวดประดิษฐ์ทำต้นคริสมาส "รีไซเคิล"

กลุ่มสาระการงานอาชีพ โรงเรียนสารภีพิทยาคม นำนักเรียนชั้น ม.3/3 ร่วมประกวดประดิษฐ์ทำต้นคริสมาส "รีไซเคิล" ได้รับรางวัลดังนี้
-รางวัลที่ 2 เงินรางวัล  2,000 บาท
-รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,500 บาท
-รางวัลชมเชย 1,000 บาท
-รางวัลเข้าร่วม 1 ทีม (ขนม)
พร้อมเกียรติบัตร (ทีมละ 3 คน)

...คลิกเพื่อแสดงภาพเพิ่มเติม...