ขอแสดงความยินดี

นักเรียนประกวดวาดภาพโครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพโครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต “Do the Right Thing” และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มารับรางวัลในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ข่วงพันปี อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนโดยมีรายชื่อดังนี้ รายชื่อนักเรียนดังนี้
1. นางสาวณัฐภา วรัตพงศ์
2. นางสาวกชนันท์ ชัยสุวรรณ์
3. นายสรธัญ ธัญญาบริบูรณ์
รายชื่อครูผู้ควบคุมดูแล
1. นางสาวรุ้งทิพย์วาพร ถาวัน (ครูอัตราจ้างศิลปะ)
2. นางสาวอัจฉรา โนคำ(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
3. นางสาวพัทธ์ธีรา ผดุงความเป็นไทย (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)

...คลิกเพื่อแสดงภาพเพิ่มเติม...