ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนสารภีพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
...คลิกเพื่อแสดงรายละเอียด...