มอบสื่อแก่โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่

วันอังคาร ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ นายวุฒิไกร  วรรณการผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม มอบหมายให้  นายกฤษณ์พีรัช  ชลยศปกรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและนางอุบล เครือคำอ้าย  หัวหน้างานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดครูแกนนำสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่ ได้เดินทางไปโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา และโรงเรียนบ้านสันทรายมหาวงศ์ เพื่อมอบสื่อและให้คำแนะนำปรึกษาแก่ครูผู้รับผิดชอบในการเตรียมประเมินโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
...คลิกเพื่อแสดงภาพเพิ่มเติม...