โครงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสารภีพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายวุฒิไกร วรรณการ พร้อม ครู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬา เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
...คลิกเพื่อแสดงภาพเพิ่มเติม...