กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าการกุศล

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อจัดหาทุนการศึกษานักเรียนและสร้างหอพระพุทธ เนื่องในโอกาสการสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 44 ปี โรงเรียนสารภีพิทยาคม ณ บริเวณสนามโรงเรียน โดยมีการตั้งขบวนผ้าป่า และพิธีสงฆ์ บรรยากาสเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

.....