พิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทานและเฉลิมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้จัดพิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน และเฉลิมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวแสดงความรู้สึก ชื่นชม รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน โดยมีนายวุฒิไกร  วรรณการ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสารภีพิทยาคม ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้แทนเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้แทนครูเก่าเพชรสารภี ผู้แทนศิษย์เก่า ให้การต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ณ สนามโรงเรียนสารภีพิทยาคม
....คลิกเพื่อแสดงภาพเพิ่มเติม...