ขอแสดงความยินดี

รางวัลชมเชย จากรายการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ โรงเรียนสารภีพิทยาคม นำนักเรียนเข้าแข่งขันได้รับรางวัลชมเชย จากรายการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง สืบสานวัฒนธรรมไทยในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
...คลิกแสดงภาพเพิ่มเติม...