ขอแสดงความยินดี

ชนะเลิศการประกวดกระทงประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วันอังคารที่ 8 เดือนพฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสารภีพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นำนักเรียนร่วมกิจกรรมการประกวดกระทงประดิษฐ์ ในงานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง ประจำปี 2565 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณสนามของสถานีรถไฟสารภี จังหวัดเชียงใหม่
...คลิกเพื่อแสดงภาพเพิ่มเติม...