ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างสอนวิชาศิลปะ

ประกาศโรงเรียนสารภีพิทยาคม
เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอน วิชาศิลปะ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา