ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนวิชาศิลปะ

ประกาศโรงเรียนสารภีพิทยาคม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนวิชาศิลปะ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา