ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล มอบสมาร์ตโฟนให้กับนักเรียน

โรงเรียนสารภีพิทยาคม ขอขอบคุณมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ในการมอบสมาร์ตโฟนให้กับนักเรียนทุนของมูลนิธิฯ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เสริมในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้สำหรับยุคใหม่ ให้ทันต่อเหตุการณ์และโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ทุกที่คือห้องเรียน ตามโครงการ"40 ปี แห่งการให้ #ให้ทุกที่คือห้องเรียน" และเข้าอบรม Safe Internet เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย