ขอแสดงความยินดี

รางวัลชนะเลิศตอบปัญหาธรรมมะ โดยคณะสงฆ์อำเภอสารภี ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี

เด็กหญิงเขมจินา กะละหะ และ เด็กหญิงปนัดดา บุญเสาร์ นักเรียนโรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศตอบปัญหาธรรมมะ จากกิจกรรมในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สรุปกิจกรรมโครงการ ปีที่ 25 ครั้งที่ 12 ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยคณะสงฆ์อำเภอสารภี ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี

20221001174749.jpg - รางวัลชนะเลิศตอบปัญหาธรรมมะ  โดยคณะสงฆ์อำเภอสารภี ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี | https://sarapee.devcm.info 20221001174751.jpg - รางวัลชนะเลิศตอบปัญหาธรรมมะ  โดยคณะสงฆ์อำเภอสารภี ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี | https://sarapee.devcm.info 20221001174754.jpg - รางวัลชนะเลิศตอบปัญหาธรรมมะ  โดยคณะสงฆ์อำเภอสารภี ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี | https://sarapee.devcm.info 20221001174756.jpg - รางวัลชนะเลิศตอบปัญหาธรรมมะ  โดยคณะสงฆ์อำเภอสารภี ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี | https://sarapee.devcm.info