จุลสารของโรงเรียน

พิธีพระราชทานเพลิงศพ ครูวันวิสาข์ แก้วสำโรง