ร่วมการแข่งขันยูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2565

โรงเรียนสารภีพิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันยูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2565 ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีผลการแข่งขัน 5 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 13 เหรียญทองแดง รวม 27 เหรียญมีรายละเอียดดังนี้

1.ด.ช.ชยุตม์ ทิทัศน์ม.1/2

-1เหรียญทองประเภท NEWAZA

-1เหรียญทอวประเภทFIGHTING

2.ด.ญ ณัฐกาญจน์ สุพรรณ ม.1/5

-1เหรียญทองแดงประเภทNEWAZA

- 1เหรียญเงินประเภท TACHI WAZA

3.ด.ญ.ธันย์ชก ลุงกู่ 1/5

- 1เหรียญทองแดง ประเภท NEWAZA

- 1เหรียญเงิน ประเภทFIGHTING

-1เหรียญทองแดง ประเภทDUO

4.ด.ญ ปาริฉัตร ธรรมตะถา 1/5

-​1​เหรียญ​เงินประเภทNEWAZA

-​1​เหรียญ​เงินประเภทFlGHlNG

5ด.ญ.ปาระพี ธนัญชัย2/3

- 1.เหรียญทองแดงประเภท NO GI

- 1.เหรียญทองแดงประเภท DUO CLASSIC

- 1 เหรียญทองแดงประเภทFighting

6ด.ญ.อริษา ยาอินตา2/3

- 1 เหรียญทองแดงประเภทNEWAZA

- 1เหรียญทองเเดงประเภทDUO CLASSIC

- 1เหรียญทองเเดงประเภทTACHI WAZA

7.ด.ญ.ศุภิสรา โสภาทรัพย์2/3

- 1เหรียญเงินประเภทDUO CLASSIC

- 1เหรียญทองแดงประเภทTACHI WAZA

8.ด.ญ. ดวงกมล บุญเรือง2/5

- 1เหรียญเงินประเภท NEWAZA

- 1ทองแดงประเภท Fighting

9ด.ญ.เพ็ญนภา เวชภูมิ2/4

- 1เหรียญทองประเภทTACHI WZ

- 1เหรียญทองประเภทNoGi

- 1เหรียญทองเเดงประเภทDUO CLASSIC

10.นาย ภาคภูมิ แสงศรีจันทร์ 4/2

- 1 เหรียญทอง ประเภท DUO CLASSIC

- 1 เหรียญเงิน ประเภท NO GI

- 1 เหรียญเงิน ประเภท Fighting

11น.ส.ปริณดา คำบุญชู 4/5

- 1เหรียญเงินประเภทDUO CLASSIC

- 1เหรียญทองแดงประเภทNOGI

- 1เหรียญทองแดงประเภทTACHIWAZA

12.น.ส.วัลยา สมบุตร4/5

- 1เหรียญเงินประเภท DUO CLASSIC

- 1เหรียญเงินประเภท FIGHTING

- 1เหรียญทองแดงประเภท NEWAZA

ผู้ฝึกสอน

ว่าที่ร้อยเอกรุ่ง จันเดียว

นางสาวชนัสดา ไชยวรรณ

นายวีรชน กัลยาวุฒิ

...คลิกเพื่อแสดงภาพเพิ่มเติม...

20220920152527.jpg - ร่วมการแข่งขันยูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2565 | https://sarapee.devcm.info 20220920152529.jpg - ร่วมการแข่งขันยูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2565 | https://sarapee.devcm.info 20220920152530.jpg - ร่วมการแข่งขันยูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2565 | https://sarapee.devcm.info