ร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณครูวันวิสาข์ แก้วสำโรง

วันที่ 19 กันยายน 2565 โรงเรียนสารภีพิทยาคม โดยผู้บริหาร คณะครู ได้เดินทางไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ในงานบำเพ็ญกุศลศพของคุณครูวันวิสาข์ แก้วสำโรง ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ บ้านของคุณครูวันวิสาข์ แก้วสำโรง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
...คลิกเพื่อแสดงภาพเพิ่มเติม...

วันที่ 20 กันยายน 2565 โรงเรียนสารภีพิทยาคม นำโดยนายวุฒิไกร วรรณการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณครูวันวิสาข์ แก้วสำโรง ณ สุสานวัดสว่างอารมณ์ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมีวงโยธวาธิตโรงเรียนสารภีพิทยาคม นำขบวนเคลื่อนศพ
...คลิกเพื่อแสดงภาพเพิ่มเติม...

20220920150846.jpg - ร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณครูวันวิสาข์ แก้วสำโรง | https://sarapee.devcm.info 20220920150848.jpg - ร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณครูวันวิสาข์ แก้วสำโรง | https://sarapee.devcm.info 20220920150849.jpg - ร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณครูวันวิสาข์ แก้วสำโรง | https://sarapee.devcm.info 20220920150850.jpg - ร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณครูวันวิสาข์ แก้วสำโรง | https://sarapee.devcm.info 20220920152025.jpg - ร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณครูวันวิสาข์ แก้วสำโรง | https://sarapee.devcm.info 20220920152026.jpg - ร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณครูวันวิสาข์ แก้วสำโรง | https://sarapee.devcm.info 20220920152028.jpg - ร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณครูวันวิสาข์ แก้วสำโรง | https://sarapee.devcm.info 20220920152029.jpg - ร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณครูวันวิสาข์ แก้วสำโรง | https://sarapee.devcm.info