มอบทุน สนับสนุนการดำเนินงานรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลกัญชาและยาเสพติด

โรงเรียนสารภีพิทยาคมได้จัดพิธีมอบทุน สนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมสร้างกระแส รณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลกัญชาและยาเสพติด ให้กับ นร.ที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการบอกโทษเกินร้อยชิงทุนเกินล้าน ของ ชมรมสื่อดีดิจิทัล และผลงานผ่านเกณฑ์ตามที่โครงการกำหนด ให้เกียรติการมอบครั้งนี้โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายวุฒิไกร วรรณการ ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนได้แก่

1. น.ส.จันทนีย์ พรมปัญญา
2. น.ส.ธัญญานันท์ ชัยวรรณา
3. น.ส.กัญญาภัค สุดใจ
4. น.ส.ยศวดี นันทชัย
5. นายรพีภัทร พูนเกศ
ครูที่ปรึกษาผลงานครั้งนี้คือ ครูอุบล เครือคำอ้าย

...คลิกเพื่อแสดงภาพเพิ่มเติม...

20220919065335.jpg - มอบทุน สนับสนุนการดำเนินงานรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลกัญชาและยาเสพติด | https://sarapee.devcm.info 20220919065336.jpg - มอบทุน สนับสนุนการดำเนินงานรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลกัญชาและยาเสพติด | https://sarapee.devcm.info 20220919065337.jpg - มอบทุน สนับสนุนการดำเนินงานรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลกัญชาและยาเสพติด | https://sarapee.devcm.info 20220919065338.jpg - มอบทุน สนับสนุนการดำเนินงานรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลกัญชาและยาเสพติด | https://sarapee.devcm.info