กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์

วันที่ 16 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ "SPP Man of the Math" ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ณ ลานหน้าเสาธงของโรงเรียน
...คลิกเพื่อแสดงภาพเพิ่มเติม...

20220916055116.jpg - กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ | https://sarapee.devcm.info 20220916055119.jpg - กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ | https://sarapee.devcm.info 20220916055124.jpg - กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ | https://sarapee.devcm.info 20220916055128.jpg - กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ | https://sarapee.devcm.info