ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักเรียนโครงการเพชรสารภี ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนสารภีพิทยาคม
เรื่อง ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการเพชรสารภี ประจำปีการศึกษา 2566
...คลิกเพื่อแสดงระเบียบการรับสมัคร...