ขอแสดงความยินดี

ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 42รอบคัดเลือก

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้นำนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ในชนิดกีฬายูโด จำนวน 7 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกเขต 5 “เทียนนกแก้วเกมส์” ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ โรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์เอราวัณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ นักเรียนโรงเรียนสารภีพิทยาคมได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ได้แก่

1. นายภาคูมิ แสงศรีจันทร์ ม.4/2 ได้รับ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
2. นายนภดล ชัยยา ม.4/6 ได้รับ 1 เหรียญทอง
3. นางสาววัลยา สมบัตร ม.4/5 ได้รับ 1 เหรียญเงิน
4. นางสาวปริณดา คำบุญชู ม.4/5 ได้รับ 1 เหรียญเงิน
5. เด็กหญิงปานระพี ธนัญชัย ม.2/3 ได้รับ 1 เหรียญทองแดง
6. เด็กหญิงดวงกมล บุญเรือง ม.2/5 ได้รับ 1 เหรียญทองแดง
7. นางสาวจิ่งนุ ปู่ละ ม.3/2 ได้รับ 1 เหรียญทองแดง

ผู้ฝึกสอน
ว่าที่ร้อยเอกรุ่ง จันเดียว
นางสาวชนัสดา ไชยวรรณ
นายวีรชน กัลยาวุฒิ (นศ.ฝึกประสบการณ์) 

...คลิกเพื่อแสดงภาพเพิ่มเติม...

20220906173334.jpg - ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 42รอบคัดเลือก | https://sarapee.devcm.info 20220906173335.jpg - ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 42รอบคัดเลือก | https://sarapee.devcm.info 20220906173336.jpg - ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 42รอบคัดเลือก | https://sarapee.devcm.info 20220906173337.jpg - ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 42รอบคัดเลือก | https://sarapee.devcm.info