ขอแสดงความยินดี

รางวัลจากการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นํา 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย

โรงเรียนสารภีพิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2565
“นวัตกรรม เทคโนโลยี 46ICT พัฒนาสู่มาตรฐานสากล” ของกลุ่มโรงเรียนผู้นํา 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย
ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม และมหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ผลการแข่งขันดังนี้

1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project) นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
3.รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project) นำเสนอภาษาไทย ม.4-6
4.รางวัลระดับเหรียญทอง ลำดับที่ 8 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-ม.6
5.รางวัลระดับเหรียญทอง ลำดับที่ 10 กิจกรรมการแข่งขัน จรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6
6.รางวัลระดับเหรียญเงิน ลำดับที่ 5  กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-ม.3
7.รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์  ม.1 - ม.3 
8.รางวัละดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1 - ม.6 (รอประกาศผล)
9.รางวัละดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์  ม.4 - ม.6 (รอประกาศผล)
10.รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-ม.6
11.รางวัละดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-ม.3 
12.รางวัลการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับ รายการหุ่นยนต์เรือสี่ฝีพาย ควบคุมไร้สาย ม.4-ม.6
รวมการแข่งขัน 12 รายการ เหรียญทอง 5 รายการ เหรียญเงิน 2 รายการ เหรียญทองแดง 4 รายการ เข้าร่วม 1 รายการ และยังไม่ประกาศผล 2 รายการ

20220830150738.jpg - รางวัลจากการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นํา 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย | https://sarapee.devcm.info 20220830150739.jpg - รางวัลจากการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นํา 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย | https://sarapee.devcm.info 20220830150741.jpg - รางวัลจากการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นํา 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย | https://sarapee.devcm.info 20220830150742.jpg - รางวัลจากการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นํา 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย | https://sarapee.devcm.info 20220830150752.jpg - รางวัลจากการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นํา 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย | https://sarapee.devcm.info 20220830150818.jpg - รางวัลจากการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นํา 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย | https://sarapee.devcm.info 20220830150820.jpg - รางวัลจากการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นํา 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย | https://sarapee.devcm.info 20220830150938.jpg - รางวัลจากการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นํา 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย | https://sarapee.devcm.info 20220830150939.jpg - รางวัลจากการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นํา 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย | https://sarapee.devcm.info 20220830150941.jpg - รางวัลจากการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นํา 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย | https://sarapee.devcm.info 20220830151536.jpg - รางวัลจากการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นํา 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย | https://sarapee.devcm.info 20220830151547.jpg - รางวัลจากการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นํา 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย | https://sarapee.devcm.info