ขอแสดงความยินดี

รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565

โรงเรียนสารภีพิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสารภีพิทยาคม ในโอกาสได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ "ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน" และ "ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่" ประจำปี 2565
...คลิกเพื่อแสดงภาพเพิ่มเติม...

20220828105558.jpg - รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565 | https://sarapee.devcm.info 20220828105608.jpg - รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565 | https://sarapee.devcm.info 20220828105610.jpg - รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565 | https://sarapee.devcm.info 20220828105611.jpg - รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565 | https://sarapee.devcm.info 20220828105612.jpg - รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565 | https://sarapee.devcm.info 20220828105614.jpg - รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565 | https://sarapee.devcm.info 20220828105616.jpg - รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565 | https://sarapee.devcm.info 20220828105617.jpg - รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565 | https://sarapee.devcm.info 20220828105619.jpg - รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565 | https://sarapee.devcm.info 20220828105621.jpg - รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565 | https://sarapee.devcm.info 20220828105622.jpg - รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565 | https://sarapee.devcm.info 20220828105624.jpg - รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565 | https://sarapee.devcm.info 20220828105625.jpg - รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565 | https://sarapee.devcm.info 20220828105627.jpg - รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565 | https://sarapee.devcm.info 20220828105629.jpg - รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565 | https://sarapee.devcm.info